Specialista klientského portfolia

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.


<p>Hled&aacute;m nov&eacute;ho parť&aacute;ka do sv&eacute;ho t&yacute;m v Česk&eacute; poji&scaron;ťovně, kter&yacute; bude spravovat portfolio klientů majetkov&eacute;ho a auto poji&scaron;těn&iacute;. Tvoj&iacute; hlavn&iacute; odpovědnost&iacute; bude aktivně pracovat s klienty (x-sell, up-sell, servis). Ve spolupr&aacute;ci s největ&scaron;&iacute; poji&scaron;ťovnou tě ček&aacute; vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute; povinn&eacute; i dobrovoln&eacute;, nadstandardn&iacute; podpora manažera, stejně jako fixn&iacute; odměna a bonusy za odvedenou pr&aacute;ci. Pracuj s produkty, kter&eacute; patř&iacute; mezi nejlep&scaron;&iacute;, co je na česk&eacute;m trhu. Pokud tě tato př&iacute;ležitost zaj&iacute;m&aacute;, po&scaron;li n&aacute;m svůj strukturovan&yacute; životopis a my se ti r&aacute;di ozveme.</p> <p>Požadujeme:<br /> čist&yacute; RT + S&Scaron; s maturitou (v jin&eacute;m př&iacute;padě prokazateln&aacute; praxe),<br /> reprezentativn&iacute; vystupov&aacute;n&iacute;,<br /> proaktivitu, tah na br&aacute;nu, chuť se učit nov&eacute; věci,<br /> sebeorganizovanost,<br /> zku&scaron;enosti v&yacute;hodou (portfilo již v 2. měs&iacute;ci),<br /> če&scaron;tina slovem i p&iacute;smem,<br /> n&aacute;stup ihned nebo dohodou.</p> <p>Nab&iacute;z&iacute;me:<br /> klientsk&eacute; portfolio,<br /> velk&aacute; podpora t&yacute;mu,<br /> x-sell (životn&iacute; poji&scaron;těn&iacute;, investice, hypot&eacute;ky, penze, reality),<br /> zv&yacute;&scaron;en&iacute; pracovn&iacute; hodnoty na trhu pr&aacute;ce,<br /> zaj&iacute;mav&yacute; fixn&iacute; př&iacute;jem + pohybliv&aacute; složka,<br /> odměna za spr&aacute;va portfolia,<br /> flexibiln&iacute; pracovn&iacute; doba,<br /> smlouva na dobu neurčitou,<br /> ŽL.</p>

Hrubá měsíční mzda: 45,000 Kč
Typ úvazku: Živnostenský list
Minimální vzdělání: Středoškolské vzdělání s maturitou
Adresa pracoviště: Praha 8, Karlín, Praha-Praha 8, Česko
Vystavení nabídky: 15.04.2018