Vytvoření nové pozice či brigády


Vytvořit novou pracovní nabídku lze pomocí záložky "Vytvořit nový inzerát". Tu najdete v horním menu po přihlášení do firemní administrace Yerlango.com.

Vytvoření inzerátu, editace, správa reakcí a veškeré další činnosti jsou úplně zdarma.

 

Typ nabídky - Vyberte typ pracovní nabídky, kterou chcete vystavit. Může se jednat o hlavní pracovní poměr a částečný úvazek či o brigádu nebo práci na dohodu o provedení práce

Nadpis - Nadpisem se rozumí název pracovní pozice. Nadpis by měl být krátký nejlépe v řádu 20 - 40 znaků. Nadpis se zobrazí uživatelům jako první věc při hledání pracovních pozic, vhodně napsaným nadpisem tak můžete na svůj inzerát přilákat větší množství uživatelů

Adresa pracoviště - Adresa pracoviště je místo, kam bude zaměstnanec docházet. Lze jí zapsat ve standardním tvaru: ulice, číslo popisné, město a PSČ

Obor - V záložce obor vyberte primární obor ve kterém bude zaměstnanec pracovat

Lokalita nabídky - Vyberte lokalitu ve které se pracovní pozice nachází. Pokud se jedná o obce, prosím vyberte okresní město

Typ úvazku - Zvolte typ úvazku, pod kterým bude budoucí zaměstnanec vázán

Minimální vzdělání - Vyberte nejnižší stupeň vzdělání, který po vhodném kandidátovi na Vaši pozici vyžadujete

Měsíční hrubá mzda - Vyplnění měsíční hrubé mzdy je nepovinné, ale může vylepšit vyhledávanost inzerátu, proto jej doporučujeme vyplnit. Minimální měsíční hrubá mzda by měla být pouze v celočíselném formátu a to například v tomto tvaru: 12000

Bonusy - Vyberte bonusy, které svému budoucímu zaměstnanci na této pozici můžete nabídnout

E-mail pro reakce - Na tento e-mail bude systém Yerlango zasílat informace o nových kandidátech na Vaše pozice ale rovněž i informace o schválení pozice či smazání pozice. Zkontrolujte tedy vždy, že je e-mail správně vyplněn

Popis pozice - Popis pozice je nejdůležitější prvek Vašeho inzerátu, vyplňujte do něj co nejvíce informací o Vaší pracovní pozici. Popis inzerátu by ale měl být rovněž i přehledný, nesnažte se tedy sepsat až zbytečně dlouhý inzerát, který málokdo přečte až do konce.