Vrchní referent/rada - odborný pracovník

Úřad práce České republiky


[i] Místo výkonu práce: ÚP ČR, U Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín

Vrchní referent/rada - odborný pracovník

projektu "Flexibilně do práce v Ústeckém kraji" v Oddělení projektů EU Odboru zaměstnanosti Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem

Hlavní náplň činnosti:
Pracovník zajišťuje v projektu realizaci projektových aktivit ve vazbě na cílovou skupinu (zejm. přímá práce s účastníky projektu - výběr účastníků do projektu, organizování informačních schůzek, vedení osobních složek účastníků projektu, motivačních kurzů, spolupráce na realizaci rekvalifikačních kurzů, administrace a vyplácení přímé podpory účastníkům apod.). Provádí monitoring na místním trhu práce, přijímá žádosti zaměstnavatelů k podporovanému zaměstnání a spolupracuje na procesu kontroly a následném vyplácení mzdových příspěvků. Pracovník je odpovědný za vedení projektové dokumentace vztahující se k práci s jednotlivými účastníky v projektových aktivitách.

Kvalifikační a další požadavky:
- minimálně vyšší odborné vzdělání
- svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Pracovní podmínky:
- platové zařazení v 10. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy (plat min. od 18 810 Kč)
- pružná pracovní doba - plný úvazek
- předpokládaný nástup 1. ledna 2019
- místo výkonu: Děčín
- pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2023

Bližší podrobnosti k volné pracovní pozici naleznete na:
Portálu mpsv.cz - Kariéra na ÚP ČR nebo kontaktujte blanka.kavalirova@uradprace.cz

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 23. listopadu 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@ul.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/91910-78099813".

Kontakty pro reakci:
Email: blanka.kavalirova[zavinac]uradprace.cz
Telefon: +420 950 171 653

Mzda od: 18,810 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání: Vyšší odborné
Adresa pracoviště: U Plovárny 1190, 405 02 Děčín
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 09.11.2018