VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ PACE

Město Nová Paka


VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ PACE
Bližší informace mohou uchazeči získat u tajemníka MěÚ Nová Paka, tel. 493 760 180, e-mail: tajemnik@munovapaka.cz, nebo u vedoucí správního oboru, tel 493 760 110, e-mail: nadvornikova@munovapaka.cz.

Město Nová Paka
dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) vyhlašuje

výběrové řízení
na obsazení místa (funkce): vedoucí správního odboru Městského úřadu v Nové Pace
Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou

I. Základní předpoklady uchazečů:
a) státní občanství ČR, popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v České republice
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost
d) předpoklady pro výkon funkce vedoucího úředníka dle lustračního zákona č. 451/1991 Sb. (neplatí pro uchazeče narozené po 1.12.1971)

II. Kvalifikační požadavky:
" vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo (popř. s termínem dokončení nejpozději do 30. 6. 2022)
" nebo vysokoškolské vzdělání min. v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (popř. s termínem dokončení nejpozději do 30. 6. 2022), s následným prokázáním odborné způsobilosti zkouškou podle zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 252/2016 Sb.,

III. Výhodou
" praxe v oblasti přestupkových agend
" zvláštní odborná způsobilost pro projednávání přestupků dle zákona. č. 312/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 512/2002 Sb. v platném znění, §1 odst. 1 písm c) , r) nebo dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb.

IV. Další požadavky zaměstnavatele:
" řidičské oprávnění sk. B
" dobrá znalost práce na PC (zejména pořizování a úprava textových dokumentů)
" organizační schopnosti při vedení kolektivu
" morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě

V. Termín pro podání přihlášky: do 21. listopadu 2018

VI. Způsob podání přihlášky:
Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. a musí k ní být připojeny tyto doklady:
" Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
" Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
" Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
" Další doklady prokazující odbornou kvalifikaci uchazeče a praxi v oboru

VII. Další informace pro uchazeče: Podmínkou pro jmenování vedoucího úředníka je předložení negativního lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (neplatí pro narozené po 1.12.1971).

VIII. Místo podání přihlášky: Písemnou přihlášku lze zaslat poštou na adresu
Městský úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka
nebo předat osobně na podatelně v budově Městského úřadu Nová Paka, I. posch. dv. č. 40

IX. Platové zařazení: dle nařízení vlády č 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (11. platová třída). Po uplynutí zkušební doby osobní příplatek

X. Nástup: leden 2019, případně dle domluvy i jindyKontakty pro reakci:
Email: tajemnik[zavinac]munovapaka.cz
Telefon: +420 493 760 180

Mzda od: 32,000 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vysokoškolské
Adresa pracoviště: Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 09.11.2018