VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY

Město Česká Třebová


VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.ceska-trebova.cz

PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:
- Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
- Pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
JINÉ POŽADAVKY:
- Vzdělání vysokoškolské, minimálně bakalářské
- Znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
- Zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku školství výhodou!
- Praxe ve veřejné správě nebo školství výhodou!
- Znalost místních podmínek
- Komunikativní a organizační schopnosti
- Aktivní znalost práce na PC
- Řidičský průkaz skupiny B
- Flexibilita, samostatnost, bezúhonnost, odpovědnost
CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI:
- Odborné a metodické vedení odboru školství, kultury a tělovýchovy
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: dle dohody
INFORMACE POSKYTNE:
- Ing. Věra Pirklová, tajemnice MěÚ, tel.: 465 500 113
- Hana Hrdličková, vedoucí odboru, tel.: 465 500 151

Písemné přihlášky zasílejte do 22.11.2018 v obálce označené v levém horním rohu nápisem "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - SKT - NEOTEVÍRAT" na adresu:
Ing. Věra Pirklová, Tajemnice MěÚ, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

Vlastní výběrové řízení se uskuteční v úterý dne 27.11.2018 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu v České Třebové (II. poschodí) v pořadí podle podaných přihlášek.
Přesný čas pohovoru jednotlivým uchazečům bude upřesněn telefonicky.
Pozvánky k výběrovému řízení již nebudou rozesílány.

Kontakty pro reakci:
Email: vera.pirklova[zavinac]ceska-trebova.cz
Telefon: +420 465 500 113

Mzda od: 22,000 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Bakalářské
Adresa pracoviště: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 09.11.2018