Vedoucí odboru investic a majetku

Město Hostinné


VEDOUCÍ ODBORU INVESTIC A MAJETKU
Pracovní náplň:
- řídící činnost odboru
- komplexní správa movitého a nemovitého majetku (např. vyřizování žádostí o prodej, převod, pronájem nemovitého majetku a zajišťování oceňování nemovitého majetku, přebírání a předávání pronajatého majetku města, nabídkové řízení bytových, nebytových prostorů a pozemků, včetně zveřejnění záměrů, kontrolní činnost ve využívání majetku města a uzavíraní smluvních vztahů)
- plánování a řízení investic (opravy a rekonstrukce majetku města)
- zajišťování realizace a evidence zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek, včetně výběrových řízení na dodavatele projekčního řešení a dodavatele stavebních prací
- koordinace přípravy, realizace, předávání staveb, včetně smluvních vztahů při investorsko-inženýrské činnosti, kontrola dodržování lhůt
- administrace přijatých dotací v oblasti investic
- tvorba dlouhodobých záměrů hospodaření s majetkem města
- návrhy plánů rekonstrukcí, oprav a investic na kalendářní rok
- pasport místních komunikací ve vlastnictví města
- investiční činnost na úseku silničního hospodaření ve věci místních komunikací a veřejně účelových komunikací
- poskytování odborné pomoci ve věci údržby a oprav staveb ve vlastnictví města
- metodické řízení činnosti Technických služeb města Hostinné, p. o.
- řádné vedení spisové služby dle platných předpisů a řádné evidování zpracovávaných dokumentů
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců
Platová třída: 11 (podle započitatelné praxe od 20.450 Kč do 30.750 Kč)
Příplatek za vedení:7.000 Kč
Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 50 % PT
Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:
- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - nutnost ovládat český jazyk)
- fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
- plná svéprávnost
- bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)
Kvalifikační předpoklad: minimálně střední vzdělání s maturitou (ekonomického nebo technického směru výhodou)
Další požadavky:
- praxe v obdobné pozici
- praxe s vedením kolektivu (manažerské schopnosti)
- znalost zákona o obcích a zákona o zadávání veřejných zakázek
- orientace v problematice řešení majetkoprávní agendy - uzavírání smluv
- praxe ze správy nemovitostí
- orientace v problematice dotačních programů
- schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
- vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
- vynikající komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu
- loajalita vůči zaměstnavateli, flexibilita a spolehlivost
- pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
- pokročilá znalost práce na PC - MS Office
- řidičský průkaz sk. B výhodou
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
K přihlášce připojte:
a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
b) výpis z evidence rejstříku

Kontakty pro reakci:
Email: majetek.vedouci[zavinac]muhostinne.cz
Telefon: +420 499 404 741

Mzda od: 20,450 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště: Náměstí 69, 543 71 Hostinné
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 09.11.2018