Strážník/strážník - čekatel

Město Česká Lípa


Místo výkonu práce:Česká Lípa
Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
Pracovní poměr: na dobu určitou jednoho roku ;(s možností prodloužení na dobu neurčitou);
nástup po dohodě
Předpoklady a požadavky stanovené městem:
-státní občan ČR
-věk min. 21 let
-bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb.,o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 444/2008 Sb.
-platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle ust. § 4e zákona č. 553/1991 Sb. (lze doložit do šesti měsíců od vzniku pracovního poměru)
-střední vzdělání s maturitní zkouškou
-uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office)
-řidičský průkaz skupiny B
Uchazeč o práci strážníka / strážníka čekatele vykoná testy fyzické způsobilosti
a absolvuje psychologické vyšetření.
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
označení výběrového řízení - jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - telefonní a e-mailový kontakt - datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny zejm. údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
-úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tři měsíce (originál)
-čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti podle ust. §§ 4a, 4b zákona č. 553/1991 Sb.
-platný posudek poskytovatele pracovně lékařských služeb o zdravotní způsobilosti dle § 4c zákona č. 553/1991 Sb. a vyhlášky č. 444/2008 Sb.
Lhůta pro podání přihlášky vč. příloh do: 31.12.2017 - 12:00 h
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Výběrové řízení - strážník Městské policie Česká Lípa" zaslat na adresu: Město Česká Lípa, Mgr. Romana Žatecká, starostka města, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.


Kontakty pro reakci:
Email: brouskova[zavinac]mucl.cz
Telefon: +420 487 881 178

Mzda od: 14,540 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Dvousměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)
Adresa pracoviště: náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa
Obor: Obrana a ochrana
Vystavení nabídky: 14.09.2017