Strážník - pochůzkář

Město Tábor


Základní požadavky na uchazeče:
a) občan ČR starší 18 let,
b) tělesně a duševně způsobilý,
c) bezúhonný a spolehlivý občan,
d) středoškolské vzdělání s maturitou,
e) držitel řidičského průkazu skupiny B.
Uchazeč o pracovní místo musí předložit písemnou žádost, která musí obsahovat následující důležité náležitosti:
a) podrobný a vlastní rukou psaný životopis (čitelný),
b) kontaktní adresu a telefonické spojení (nejlépe mobil),
c) ověřenou kopii maturitního vysvědčení,
d) výpis z rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců),
e) čestné prohlášení o bezúhonnosti /dle §4a zák. č.553/1991 Sb.,/ (nesmí být starší 3 měsíců),
f) čestné prohlášení o spolehlivosti /dle §4b zák. č.553/1991 Sb.,/ (nesmí být starší 3 měsíců),
g) kopie řidičského průkazu,
h) výpis bodového hodnocení z registru řidičů (nesmí být starší 1 měsíce)
i) doklad o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře /dle vyhl. č.444/2008 Sb., / (nesmí být starší 1 měsíce)

Pokud bude některá výše uložená náležitost chybět, bude žádost vyřazená z výběrového řízení.

Dále může žádost obsahovat (není podmínkou zařazení do výběrového řízení) kopii:
a) zbrojního průkazu,
b) osvědčení na odchyt zvířat,
c) dalších dokladů využitelných při práci u městské policie.

Průběh výběrového řízení:
1)Výběr nejvhodnějších uchazečů z předložených písemných podkladů
2) Ústní pohovor s vybranými zájemci o místo
3) Psychologické vyšetření vybraných zájemců
4) Fyzické testy zájemců zdárně absolvujících psychotest

Hodnotící kritéria:
1. Výsledek psychologického vyšetření (posudku)
2. Výsledek fyzického testu
3. Mimořádné dovednosti a kvalifikace využitelné při práci strážníka

Platová třída: čekatel - 5.třída, strážník - 7.třída (21.000,-Kč - PO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ)

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pravidelný měsíční plat podle platového výměru v pravidelném výplatním termínu
- 1 týden dovolené nad základní rámec stanovený Zákoníkem práce (5 týdnů)
- stravenky
- sociální fond pro zaměstnance - možnost čerpání z osobních účtů (příspěvek na dovolenou...)
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců ve výši 300 Kč
- rizikový příplatek ve výši 5.000 Kč
- osobní ohodnocení
- na základě systému hodnocení možnost získání mimořádných odměn
- indispoziční volno
- práce s moderní technikou, kvalitním SW, poskytování služební výstroje
- služební telefon s tarifem pro okrskáře
- možnost odborných školení a výcviku (zákony, odchyty zvířat, sebeobrana, střelecká výprava..)
- možnost speciálních školení (znaková řeč, kamerové systémy..)
- možnost zvyšování fyzické připravenosti (posilovna, tělocvična, bazén...)
- možnost jazykového vzdělávání (anglický jazyk)
- možnost zdokonalování se v práci s PC
- pitný režim na pracovišti

ŽÁDOSTI PŘEDKLÁDEJTE NEJPOZDĚJI DO 29.03.2018 DO 15:00 HODIN veliteli Městské policie Tábor - Mgr. Petru Svobodovi nebo jeho zástupci Zdeňku Farovi, Žižkovo náměstí č.p. 11, Tábor.

Více informací na www.tabor.eu/vyberove-rizeni-na-pozici-straznik

Kontakt: osobně (nepřetržitě), emailem, telefonicky.

Kontakty pro reakci:
Email: petr.svoboda[zavinac]mutabor.cz
Telefon: +420 381 486 250

Mzda od: 21,000 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Nepřetržitý provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště: Žižkovo nám. 11, 390 01 Tábor
Obor: Obrana a ochrana
Vystavení nabídky: 13.01.2018