SOCIÁLNÍ PRÁCOVNÍK/CE

Fontána, příspěvková organizace


Pracovní poměr:
-plný úvazek na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy o další dva roky (zástup za rodičovskou dovolenou), zkušební doba 3 měsíce
-nástup dne 1. 11. 2018 nebo dle dohody

Pracovní doba:
-jednosměnný provoz s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou (po-pá)
-pružná pracovní doba s pevně stanovenou dobou od 8:00 do 13:00 hodin
Kvalifikační předpoklady:
-minimálně vyšší odborné vzdělání při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
-občanská a trestní bezúhonnost
-řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení, jméno a příjmení uchazeče, místo pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná s pobytem, telefonické a e-mailové spojení, datum a podpis.

K přihlášce uchazeč/ka připojí: profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně), podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: " V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dávám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem výběrového řízení. Tento souhlas poskytuji na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení". Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.
Způsob a místo podání přihlášky:
" poštou, e-mailem nebo osobně na adrese(Fontána, p.o., Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzdové účetní-personalistky). na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení - sociální pracovník"
Lhůta pro podání přihlášek: 25. září 2018 do 10:00 hodin.
Přihlášky doručené po stanovené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Harmonogram výběru uchazeče:
1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí
2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 26. září 2018 (čas bude domluven telefonicky)
O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu


Kontakty pro reakci:
Email: personalista[zavinac]fontana-po.cz
Telefon: +420 739 063 322

Mzda od: 21,300 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vyšší odborné
Adresa pracoviště: Celní 409, 748 01 Hlučín
Obor: Zdravotnictví
Vystavení nabídky: 15.09.2018