Služební místo odborný referent/vrchní referent - obnova katastrálního operátu, Technický odbor

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj


Místo výkonu práce: Technický odbor, Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc. Nástup 1. 3. 2018 nebo dle dohody.
Nabízen služební poměr dle zákona o státní službě, platová třída 9, platový stupeň dle předchozí započitatelné praxe. Požadavek vzdělání: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor vzdělání pro toto služ. místo neNÍ stanoven služebním předpisem. Odborné otázky v průběhu výb. pohovoru budou kladeny z oblasti zeměměřictví (pojmy, souvislosti, praktické poznatky). Nutná alespoň základní orientace v problematice souv. s činností na nabízeném místě, znalost práce na PC, akceptace práce v terénu.
Náplň práce:
- zjišťování hranic při obnově mapováním, zeměměřické činnosti v terénu při obnově mapováním, revize katastru, zpracování výsledků měření a šetření, transformace rastrových souborů, výpočetní a zobrazovaní práce v grafickém prostředí Microstation.
Podrobné info k podávání žádostí viz: http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Olomoucky-kraj/Volna-mista.aspx
Zam. výhody: v kontextu zákona o státní službě a interních norem úřadu.
Bližší informace poskytne: Mgr. et Mgr. Bronislava Bartošová e-mail: bronislava.bartosova@cuzk.cz, tel.: +420 775 771 211, +420 585 552 415

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 31. ledna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.proolomokraj@cuzk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: kp8adpb).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent - obnova katastrálního operátu, Technický odbor".
Výběrový pohovor proběhne po otevření přihlášek na Katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj. Termín a hodina pohovoru budou uchazečům, jejichž žádost byla přijata, sděleny v předstihu.

Kontakty pro reakci:
Email: bronislava.bartosova[zavinac]cuzk.cz
Telefon: +420 585 552 415

Mzda od: 17,360 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání: ÚSV
Adresa pracoviště: Jeremenkova 110, 779 00 Olomouc
Obor: Věda a výzkum
Vystavení nabídky: 13.01.2018