REFERENT ODBORU DOPRAVY

Město Hlučín


Předpokládaný nástup: dohodou, nejlépe ihned.
Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb. v aktuálním znění).
Jiné požadavky: - praxe ve veřejné správě výhodou,
- zkouška odborné způsobilosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a
řidičských průkazech výhodou,
- samostatnost a vysoké pracovní nasazení,
- pečlivost,
- řidičský průkaz skupiny B výhodou,
- dobré komunikační schopnosti a ochota se dále vzdělávat,
- dobrá znalost práce na PC.
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,
- kontaktní telefonní číslo.
Požadované doklady: - Profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud
takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Na obálku uveďte "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ" a označte číslem výběrového řízení.
Lhůta pro podání přihlášky: Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) na adresu:

Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín.

1. Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou: do 30.7.2018 do 10:00 hod (k tomuto datu musí být přihláška doručena),
2. v případě doručení na podatelnu MěÚ Hlučín: do 30.7.2018 do 10:00 hod.
3. Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě.

Výběrové řízení se bude konat dne 3.8.2018 v 8:00 hod. v zasedací místnosti budovy "C" MěÚ Hlučín.
Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány
UPOZORNĚNÍ :
UCHAZEČI, KTEŘÍ NEBUDOU VYBRÁNI, SI MOHOU VYZVEDNOUT MATERIÁLY ZASLANÉ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ÚSEKU "CZECHPOINTU" V PŘÍZEMÍ BUDOVY "A" MĚÚ HLUČÍN
DO DNE 30.9.2018.


Kontakty pro reakci:
Email: suchankova[zavinac]hlucin.cz
Telefon: +420 595 020 223

Mzda od: 17,360 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště: Mírové náměstí 24, 748 01 Hlučín
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 13.07.2018