REFERENT/-KA ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Město Jičín


Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent oddělení silničního hospodářství.

Nabízíme:
- platové zařazení podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (9. plat. třída),
- místo výkonu práce: území správního obvodu města Jičína jako obce s rozšířenou působností,
- dobré pracovní podmínky, zaměstnanecké benefity, pracovní poměr na dobu neurčitou, možnost získání služebního bytu.

Předpoklady pro výkon funkce:
1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný a ovládá jednací jazyk,
2) kvalifikační požadavky:
a) dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru: dopravním, stavebním, technickém nebo ve veřejné správě,
b) dokončené středoškolské vzdělání s maturitou v oboru: dopravním, stavebním, technickém nebo ve veřejné správě a 3 roky praxe v těchto oborech,
3) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,
4) znalost cizího jazyka vítána.
Písemné přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín, k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ do 8.12.2017.

Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese nebo u vedoucího odboru dopravy Ing. Martina Duczynského, na adrese ul. 17. listopadu č. 16, tel. 493 545 400 a nebo mailu: duczynski@mujicin.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.


Kontakty pro reakci:
Email: duczynski[zavinac]mujicin.cz
Telefon: +420 493 545 400

Mzda od: 17,300 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště: 17. listopadu 16, 506 01 Jičín
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 14.11.2017