Referent/ka odboru místního hospodářství a údržby majetku

Město Studénka


Z:16.4.2018. Místo výkonu práce Studénka. Platové zařazení: 9. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe. Charakteristika vykonávané práce: Zajišťování údržby po technické a organizační stránce u komunikací, chodníkových těles, mostů a lávek. Zodpovědnost za zákonný stav dopravního značení na místních komunikacích. Provádění aktualizace pasportu místních komunikací, chodníkových těles, ostatních ploch, dopravního značení. Zajišťování zimní údržby a očisty města. Evidence dešťových vpustí, aktualizace jejich pasportu včetně popisu technického stavu. Zajišťování údržby a oprav majetku, na kterém je vykonávána technická správa, zpracovávání stanovisek k ohlášeným stavebním úpravám majetku.
Odborný dohled nad kvalitou a rozsahem prováděných prací, kontrola využití poskytnutých
prostředků na údržbu a opravy majetku. Příprava limitovaných příslibů, příprava ucelených částí rozpočtu města za odbor včetně kontrolní činnosti, vyhotovování dílčích evidencí, přehledů, seznamů, záznamů a protokolů. Příprava materiálů pro jednání orgánů města, příprava podkladů pro rozpočet města v rámci své odpovědnosti, příprava smluv o dílo, objednávek a limitovaných příslibů. Zajišťování archivace projektové dokumentace a dokumentace související s prováděním rozsáhlejších oprav (údržby). Správa veřejných zakázek odboru, zpracování stanovisek k existenci sítí, zabezpečování a vedení agendy vozového parku odboru místního hospodářství a údržby majetku, vyhodnocování spotřeby pohonných hmot, zodpovědnost za provedení stanovených prohlídek a technických kontrol vozového parku. Zpracovávání podkladů pro inventarizaci majetku ve správě odboru místního hospodářství a údržby majetku.
Zajišťování spisové služby, zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím odboru. Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Další požadavky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vybraných ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), orientace v legislativě v oblasti smluvních vztahů, své odbornosti a samosprávy a znalost dalších souvisejících předpisů, aktivní znalost práce na PC (MS Office), morální bezúhonnost, samostatnost, rozhodnost, spolehlivost, umění jednat s lidmi, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, řidičské oprávnění skupiny B. Výhodou: Praxe v oblasti správy majetku, praxe v oblasti veřejné správy. Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem. Podrobné informace k přihlášení se do výběrového řízení včetně požadovaných dokladů jsou uvedeny ve vyhlášení výběrového řízení č. 2/2018 – Referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku, jehož úplné znění je zveřejněno na úřední desce MěÚ a www stránkách města na adrese:
http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista, na úřadě práce apod. Poznámka: Nestačí zaslat pouze životopis elektronicky, je nutno postupovat dle zadání ve vyhlášení výběrového řízení, tj. zaslat požadované doklady se všemi náležitostmi fyzicky. Datum a místo výběrového řízení:

Kontakty pro reakci:
Email: kyjovsky[zavinac]mesto-studenka.cz
Telefon: +420 556 414 347

Mzda od: 17,360 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 17.04.2018