Referent/ka odboru investičního

Město Cheb


Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
referent/tka odboru investičního.

Druh práce: investiční referent/ka na odboru investičním
Platová třída: 9 nebo 10 (v závislosti na dosaženém vzdělání)
Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb
Termín nástupu: 2. ledna 2018 nebo dohodou
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Pracovní doba: Po+St 7:30-17:00 h, Út+Čt+Pá 6:30-14:00 h (možnost pružné pracovní doby).

Minimální požadavky úřadu:
- ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- organizační a komunikační schopnosti
- znalost problematiky projektové přípravy, zejména tvorba zadávací dokumentace k investičním záměrům veřejného zadavatele, znalost rozpočtové skladby investičních záměrů ve struktuře položkových rozpočtů
- znalost problematiky realizace staveb, zejména vedení stavební dokumentace, kontrola rozpočtů, kontrola harmonogramů
- znalost a orientace v projektové dokumentaci staveb, znalost a orientace v požadovaných dokladech k dokumentaci stavebních záměrů
- rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- rámcová znalost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- rámcová znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, platném znění, a prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu
- dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet).

Výhodou:
- znalost práce v systému GINIS
- řidičské oprávnění skupiny B
- praxe v územní samosprávě.

Nabízíme:
- odborné vedení v adaptačním procesu
- pět týdnů dovolené
- pružná pracovní doba
- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravenky, příspěvek na ošatné, příspěvek na kulturní, společenské akce a zájezdy, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku, příspěvek na dopravu do zaměstnání při dojíždění nad 15 km)
- profesní růst a prohlubování znalostí
- týmová práce.

Výčet dokladů, které je nutno předložit:
- vyplněná žádost o přijetí do pracovního poměru (závazný tiskopis je k dispozici na podatelně MěÚ Cheb a na internetových stránkách www.cheb.cz)
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech a dovednostech uchazeče
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášek: do 10. listopadu 2017 (včetně), přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny.

Místo a způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MěÚ Cheb nebo písemně na adrese: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Pavlína Skoupá, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb 1.

Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí odboru investičního Ing. Věry Tomsové, tel. 354 440 527, e-mail: tomsova@cheb.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakty pro reakci:
Email: tomsova[zavinac]cheb.cz
Telefon: +420 354 440 527

Mzda od: 17,360 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště: , 350 02 Cheb
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 13.10.2017