Referent/ka místní správy

Obec Libina


Starosta obce Libina v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon), vyhlašuje dle § 6 zákona, veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice odborného referenta místní správy. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou a to po dobu výkonu veřejné funkce Ladislavy Holoušové

Druh práce:
- příprava investičních stavebních akcí, evidenci dokladů týkajících se stavebních řízení a projektových dokumentací včetně archivace těchto dokladů
- provádění technického dozoru
- evidence místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu, urgování a vymáhání nedoplatků v souladu s daňovým řádem
- předkládání žádostí o pronájmy a prodeje pozemků na jednání orgánů obce, vyhotovování nájemních a kupních smluv, zadání pro vyhotovení geometrických plánů, zápisy do katastru nemovitostí, přiznání k dani z převodu nemovitostí
- agenda silničního správního úřadu pro místní komunikace
- tajemník stavební komise
- správce rozpočtu na kapitolách dle náplně práce

Místo výkonu práce: obec Libina

Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona
- střední vzdělání s maturitou , VOŠ (stavebního směru výhodou)
- uživatelská znalost práce na PC
- orientace v zákonech a vyhláškách, případné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti výhodou, praxe ve veřejné správě výhodou
- zkušenost v oboru s realizací staveb, případně autorizace ČKAIT výhodou
- řidičský průkaz skupiny "B"
- samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci

Doklady požadované k přihlášce (§ 6 odst. 4 zákona):
1. Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností se zaměřením na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem
2. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3. měsíců.
3. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Náležitosti přihlášky:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče, kontaktní telefon, e-mail, číslo občanského průkazu, datum a podpis.
Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9
Termín nástupu: dohodou
Lhůta pro podání přihlášky: do pondělí 1.10.2018 do 16,30 hodin

Místo pro podání přihlášky: doručením osobně na podatelnu Obecního úřadu Libina, Libina 523, 788 05 Libina nebo doporučením poštou na stejnou adresu.
Bližší informace: Mgr. Zdena Zahradníková, tel. 731443350, E-mail: zahradnikova@ou-libina.cz.


Kontakty pro reakci:
Email: zahradnikova[zavinac]ou-libina.cz
Telefon: +420 731 443 350

Mzda od: 22,000 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště: 523, 788 05 Libina
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 15.09.2018