referent/ka komunální údržby

Město Blansko


Požadované obecné předpoklady:
státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
občanská a morální bezúhonnost
Požadované kvalifikační předpoklady:
vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu stavebního směru
Další požadované předpoklady:
znalost problematiky oprav a rekonstrukcí místních komunikací včetně dopravního značení
flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
orientace v zákoně o obcích a ve stavebním zákoně
základní znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou
znalost práce na PC
řidičský průkaz sk. B
praxe ve veřejné správě výhodou
Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 02.01.2019 nebo dle dohody, MěÚ Blansko
Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10
Lhůta pro podání písemné přihlášky: 23.11.2018
Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou "KOM - NEOTVÍRAT" na adresu: Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.
Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Kontakty pro reakci:
Email: kupcik[zavinac]blansko.cz
Telefon: +420 516 775 184

Mzda od: 19,360 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vysokoškolské
Adresa pracoviště: nám. Svobody 32, 678 01 Blansko
Obor: Stavebnictví
Vystavení nabídky: 09.11.2018