Pedagog/žka volného času

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk


Předpoklady pro podání přihlášky:
- splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti pedagoga volného času dle § 17 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
- plná způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Požadavky na podání přihlášky:
- chuť pracovat s dětmi (i v předškolním věku), žáky, studenty i dospělými,
- komunikační a prezentační dovednosti,
- znalost problematiky ekologie a environmentální výchovy výhodou
- schopnost týmové spolupráce,
- znalost práce na PC,
- samostatnost, flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost, aktivita a vlastní iniciativa.

Hlavní zaměření činnosti:
- příprava ekologických výukových programů v oblasti ochrany životního prostředí a v tématech trvale udržitelného rozvoje a jejich realizace (pro všechny věkové kategorie),
- příprava metodických a výukových materiálů k ekoprogramům,
- příprava seminářů pro pedagogy k využití materiálů EVVO,
- příprava besed pro školní kolektivy,
- vedení tematických přednášek a exkurzí do přírody.

Místo výkonu práce: Středisko ekologické výchovy Švagrov, Vernířovice (www.svagrov.cz). Nástup: 1. 8. 2018 (nejpozději 1. 9. 2018).

Nabízíme:
- plný pracovní úvazek,
- práci v tvůrčím kolektivu,
- práci, která má smysl,
- podporu v dalším vzdělávání,
- 40 dnů dovolené.

Náležitosti přihlášky:
- motivační dopis (rozsah max. 1 strana formátu A4),
- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče) s uvedením telefonického kontaktu,
- doklad o dosaženém pedagogickém vzdělání,
- metodicky zpracovaný výukový program s ekologickou tematikou (cílová skupina výuky: žáci MŠ 4 - 6 let nebo žáci ZŠ 6 - 10 let nebo žáci ZŠ 11 - 15 let; časový rozsah: 180 min.),
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Termín výběrového řízení:
- úterý 10. července 2018, od 14:00 hod. (o přesném čase Vás budeme informovat telefonicky), SVČ a ZpDVPP Doris - pracoviště Vila Doris, 17. listopadu 2, Šumperk.

Písemné přihlášky (včetně všech příloh) zasílejte na SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,
17. listopadu 2, 787 01 Šumperk, k rukám ředitelky PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., nejpozději do 4. července 2018.
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.


Kontakty pro reakci:
Email: mullerova[zavinac]doris.cz
Telefon: +420 602 766 411

Mzda od: 21,750 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště: 172, 788 15 Vernířovice
Obor: Výchova a vzdělávání
Vystavení nabídky: 14.06.2018