Manažer/ka projektů

Statutární město Ostrava


Pracoviště: Městský obvod Slezská Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava
Přihláška musí obsahovat označení "Nabídka volného pracovního místa", jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. Přihláškou se rozumí samostatný dokad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopisy apod.

Lhůta pro podání přihlášky: do 25. 9. 2017 včetně.
Způsob a místo podání:
poštou nebo osobním doručením na podatelnu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4, Ostrava - Slezská Ostrava, v zalepené obálce označené NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA - NEOTVÍRAT, s uvedením adresy uchazeče (odkaz na www.slezska.cz).
Adresa: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor vnitřních věcí, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava.

Požadované vzdělání
-vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání-výhodou zaměření ekonomické, veřejnoprávní, technické.

Požadované doklady:
-životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zabezpečování požadovaných činností,
-výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti uchazeče, pokud je jeho držitelem.

Jiné požadavky:
-znalost problematiky přípravy a řízení projektů,
-orientace v oblasti strukturálních fondů, zkušenosti s prací na realizaci projektů,
-znalost anglického a polského jazyka výhodnou.

Zaměstnanecké výhody:
-stravenky, sociální fond, 25 dnů dovolené.

Kontakty pro reakci:
Email: lhorsakova[zavinac]slezska.cz
Telefon: +420 599 410 077

Mzda od: 17,100 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání: Vyšší odborné
Adresa pracoviště: náměstí Jurije Gagarina 1196, 710 00 Ostrava
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 14.09.2017