FINANČNÍ REFERENT/POKLADNÍ

Alšova jihočeská galerie


Kvalifikační předpoklady na pozici finanční referent/pokladní:
- Vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou ekonomického směru, minimální praxe v ekonomickém oboru 2 roky
- Samostatnost, komunikativnost, schopnost analytického a systematického myšlení, vysoká flexibilita a spolehlivost, pečlivost, preciznost, asertivita, operativnost.
- Kultura vystupování a schopnost jednání s lidmi.
- Občanská a morální bezúhonnost.
- Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.
Výhodou při výběrovém řízení je:
- Praxe v příspěvkové organizaci.
- Práce se softwarem Gordic.
- Doložení referencí.
- Znalost NJ, AJ
Upřesňující informace – pracovní náplň:
- Komplexní samostatné účtování majetku, závazků, pohledávek, zúčtovacích vztahů.
- Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Vedení účetního deníku. Podílení se na sestavování účetního rozvrhu
- Analýza pohledávek a závazků.
- Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání dotací a jejich užití, či jiné účelově vázané fin.prostředky.
- Zajišťování pokladních služeb v tuzemské a zahraniční měně.
Nabizime:
- Pracovni poměr na dobu urěitou s možnosti přechodu na dobu neurčitou, zkušebni doba 3 měsice.
- Zazemi vyznamne kulturni instituce.
- Stravenky.
- 5 tydnů dovolene.
- Přispěvek na firemni připojištěni- pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli.
Odměňování: V platové třídě 9. podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění - v rozmezí 16.760,-- do 25.230,- Kč
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a příjmení
- datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis zájemce
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
- přílohy – přihláška a souhlas se zpracováním osobních údajů (www.ajg.cz)
- motivační dopis
- strukturovaný profesní životopis
- kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
- výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
- soupiska všech doložených podkladů pro výběrové řízení.
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 20.12.2018 – rozhodující je datum přijetí přihlášky.
Ústní pohovory v rámci 2. kola se uskuteční v průběhu měsíce leden/únor2019. Přihlášky zasílejte na níže uvedenou kontaktní poštovní adresu, obálku označte „výběrové řízení finanční referent/pokladní – neotvírat“. Neúplné přihlášky budou vyřazeny!
Kontakt: Ing. Renata Křížková, tel. číslo 387 967 041, e-mail: krizkova@ajg.cz
Ředitel: Mgr. Aleš Seifert, tel.: 387 966 426, e-mail: seifert@ajg.cz
Místo bude obsazeno případným výběrem uchazeče nebo při nenaplnění požadavků zrušením výběrového řízení.
Výběrové řízení bude dvoukolové. Nástup březen/duben 2019

Kontakty pro reakci:
Email: seifert[zavinac]ajg.cz
Telefon: +420 387 966 426

Mzda od: 16,760 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště: 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 09.11.2018