EKONOM - VEDOUCÍ EKONOMICKÝCH SLUŽEB

Fontána, příspěvková organizace


Jednosměnný provoz s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Pružná pracovní doba pondělí až pátek (40 hodin týdně), přičemž pevně stanovená pracovní doba je od 8.00 - 13.00 hodin
11. platová třída (stupeň dle praxe - 19.730,- do 29.680,- Kč)
Příplatek za vedení
Kvalifikační předpoklady:
Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ekonomického zaměření
Řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
Občanská a trestní bezúhonnost
Přihláška musí obsahovat:
o přesné označení výběrového řízení
o jméno, příjmení uchazeče
o datum a místo narození
o místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná
o telefonické a e-mailové spojení
o datum a podpis
K přihlášce uchazeč/ka připojí:
o profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech
o kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
o výpis z rejstříku trestu ne starší než tři měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně)
o podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: "V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dávám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem výběrového řízení. Tento souhlas poskytuji na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení". Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.
Způsob a místo podání přihlášky:
o poštou
o e-mailem (personalista@fontana-po.cz)
o nebo osobně na adrese: Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzdové účetní-personalistky). Na obálku uveďte "Neotevírat, výběrové řízení - Vedoucí chráněného bydlení).
Lhůta pro doručení přihlášek: 27. srpna 2018 do 12.00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Harmonogram výběru uchazeče:
1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí
2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 29. srpna 2018 (čas bude domluven telefonicky)

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Bližší informace:
Jméno a příjmení: Eva Salingerová, personalista
Tel.: 596 762 643, mobil: 739 063 322, e-mail: personalista@fontana-po.cz
Kontakty pro reakci:
Email: personalista[zavinac]fontana-po.cz
Telefon: +420 739 063 322

Mzda od: 19,730 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání: Bakalářské
Adresa pracoviště: Celní 409, 748 01 Hlučín
Obor: Finance
Vystavení nabídky: 11.08.2018