dělník čištění města

Město Jílové


Místo výkonu práce: Jílové ( u Děčína ), území celého města


Popis práce:
- výkon manuálních prací v rámci údržby a zajištění čistoty města, správy a údržby místních komunikací, kanalizace, veřejného osvětlení, městské zeleně, popř. dalšího majetku ve vlastnictví města (např. městské koupaliště, hřbitovy, bytové domy, pozemky, mobiliář aj.);
- obsluha, oprava a údržba svěřené techniky; řízení motorových vozidel sk. B, C, T, včetně nakládky a vykládky přepravovaných břemen; vykonávání zimní údržby komunikací - mechanické, ruční (práce v noci); zahradnické práce, vodoinstalatérské, truhlářské, zámečnické, zednické, malířské, natěračské a jiné opravárenské a údržbářské práce.
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou (se zkušební dobou 3 měsíce)
Předpokládaný termín nástupu: ihned, popř. dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem v České republice (nutná komunikace v českém jazyce!)
- věk minimálně 18 let; způsobilost k právním úkonům; trestní bezúhonnost.

Další požadavky pro vznik pracovního poměru:
- střední odborné vzdělání s výučním listem (min. základní vzdělání)
- řidičský průkaz sk. "B"; výhodou "C" a "T",
- zdravotní stav - bez omezení pro práce zařazené do III. kategorie (hluk, vibrace), pro práce v noci, ve výškách, odolnost vůči zátěži chladem, horkem a alergeny
- časová flexibilita

Uchazeč doloží následující doklady:
- životopis s těmito údaji:
- jméno, příjmení a titul; datum narození; státní příslušnost, místo trvalého pobytu;
- přehled dosavadních zaměstnání
- informace o odborných znalostech a dovednostech
- kontakt: e-mailová adresa, číslo telefonu
- datum a podpis uchazeče
- kopie těchto dokladů: výpisu z evidence Rejstříku trestů, dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, osvědčení nebo průkazu odborných dovedností (originály předloží uchazeč při ústním pohovoru).

Další informace: Josef Vlk (OMH MěÚ Jílové), tel: 774 057 781, e-mail: mh2@mujilove.cz, Bc. Daniela Ehlová (OMH MěÚ Jílové), tel. 725 776 491, mh@mujilove.cz

Lhůta pro podání přihlášky: do pondělí 3. 9. 2018 do 17.00 hod.
Místo a způsob přihlášení zájemců:
Požadované doklady doručte v uzavřené obálce s označením: "VÝZVA - DĚLNÍK OMH" a "NEOTEVÍRAT" :
- osobně do podatelny MěÚ Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, nejpozději do 3. 9. 2018 do 17.00 hod. nebo poštou na adresu: Městský úřad Jílové, k rukám tajemnice, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, a to tak, aby byla doručena na Městský úřad Jílové do 3. 9. 2018


Podrobné informace naleznete ve veřejné výzvě zveřejněné na : www.mujilove.cz/úřední deska nebo www.mujilove.cz/Městský úřad/volná místaKontakty pro reakci:
Email: mh2vmujilove.cz
Telefon: +420 774 057 781

Mzda od: 12,530 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Základní + praktická škola
Adresa pracoviště: Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
Obor: Služby
Vystavení nabídky: 13.07.2018