Junior obchodní manažer

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.


<p>Z důvodu v&yacute;razn&eacute;ho růstu obchodn&iacute;ch př&iacute;ležitost&iacute; roz&scaron;iřujeme pobočku o př&iacute;jemn&eacute; a komunikativn&iacute; spolupracovn&iacute;ky. M&aacute;te obchodn&iacute;ho ducha? Motivuje V&aacute;s nadstandardn&iacute; finančn&iacute; ohodnocen&iacute;? M&aacute;te chuť se d&aacute;le rozv&iacute;jet a růst? Je v&aacute;m vlastn&iacute; samostatnost a zodpovědnost? Pak je tato pr&aacute;ce určen&aacute; pr&aacute;vě pro V&aacute;s.</p> <p>Hled&aacute;me nov&eacute;ho kolegu/kolegyni pro veden&iacute; obchodn&iacute;ho t&yacute;mu. Pozice je skvělou př&iacute;ležitost&iacute; pro absolventy (př&iacute;padně studenty posledn&iacute;ch ročn&iacute;ků) vysok&yacute;ch &scaron;kol, kteř&iacute; maj&iacute; z&aacute;jem o z&iacute;sk&aacute;n&iacute; zku&scaron;enost&iacute; v oblasti financ&iacute;, jejich dal&scaron;&iacute;mu rozvoji a možnosti proniknout do fungov&aacute;n&iacute; největ&scaron;&iacute; česk&eacute; poji&scaron;ťovny. Požadovan&eacute; dovednosti V&aacute;s nauč&iacute;me a znalosti dopln&iacute;me d&iacute;ky zaveden&eacute;mu vzděl&aacute;vac&iacute;mu syst&eacute;mu. Dostanete př&iacute;ležitost vytvořit si svůj t&yacute;m, budete se pod&iacute;let na v&yacute;běru sv&yacute;ch podř&iacute;zen&yacute;ch. Pro osobn&iacute; pohovor n&aacute;m za&scaron;lete svůj profesn&iacute; životopis.</p> <p>Požadujeme:<br /> min. S&Scaron; s maturitou (v jin&eacute;m př&iacute;padě prokazateln&aacute; praxe), čist&yacute; TR, reprezentativn&iacute; vystupov&aacute;n&iacute;, dobr&eacute; komunikačn&iacute; dovednosti (v&yacute;born&aacute; znalost česk&eacute;ho jazyka), chuť se vzděl&aacute;vat, schopnost v&eacute;st a inspirovat t&yacute;m, obchodn&iacute; dovednosti, v&scaron;eobecn&yacute; přehled.</p> <p>Nab&iacute;z&iacute;me:<br /> &scaron;kolen&iacute; a vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute;, person&aacute;ln&iacute; podpora při adaptaci na novou pozici, fixn&iacute; př&iacute;jem + pohybliv&aacute; složka + bonusy, benefity na vzděl&aacute;n&iacute;, cestov&aacute;n&iacute; a produkty společnosti, flexibiln&iacute; pracovn&iacute; doba, př&iacute;ležitost pro svůj rychl&yacute; růst a rozvoj a mnoho dal&scaron;&iacute;ch benefitů, n&aacute;stup ihned nebo dohodou.</p>

Hrubá měsíční mzda: 45,000 Kč
Typ úvazku: Živnostenský list
Minimální vzdělání: Středoškolské vzdělání s maturitou
Adresa pracoviště: Za Karlínským přístavem 683/6, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko
Vystavení nabídky: 15.04.2018