Sales representative for Hindi-speaking clients

Nelson Markets, s.r.o.


místo výkonu práce: Hvězdova č.p. 1716/2b, Nusle Praha 4
kontakt: Šaldová Jana, tel.: 778881731, e-mail: kariera@nelsonmarkets.cz - prvotní kontakt e-mailem
Hledáte skvělou kariéru? V současné době žijete nebo se chcete přestěhovat do Prahy? Pak je to místo pro vás!

Požadavky
- trvalý pobyt v Praze
- Ukončené střední vzdělání
- Dobré problémy s mluvením
- Rychlé myšlenkové reakce
- Předchozí zkušenost s obchodem nebo s klienty je výhodou
- český jazyk je výhodou - ne podmínkou!
- znalost těchto jazyků:
Angličtina
Indický jazyk

Nabízíme
- Slibné zaměstnání v silné nadnárodní společnosti se sídlem v Praze
- Zábavné a živé pracovní prostředí obsluhující nejvyšší klienty
- placené školení
- Zajímavá a dynamická práce na moderním, pohodlném pracovišti
- Příležitost uplatnit své schopnosti a příležitost k profesionálnímu růstu
- Rozmanitost osobního a profesního rozvoje
- Okamžitý start pro správné kandidáty

Odpovědnosti
- Komunikace se žadatelem o služby
- Poskytování informací a podpory pro klienty
- Kontakt s klienty především telefonicky, emailem a v kanceláři
- Práce v týmu - práce se zkušenými kolegy
- Profesionální rozvoj - prohloubení znalostí
- Administrativní služby - hlášení

Looking for a great career opportunity? Do you currently live, or are you willing to relocate yourself to Prague? Then this is position for you!

Requirements
- permanent residence in Prague
- Completed secondary education
- Good problem talking skills
- Fast thinking responses
- Previous experience with trade or with clients is an advantage
- Czech language is an advantage - not term!
- Knowledge one of these languages:
English
Hindi

We offer
- Promising employment in a strong multinational company based in Prague
- Fun and vibrant working environment servicing top clients
- Paid training provided
- Interesting and dynamic work in the modern, comfortable working place
- The opportunity to apply your skills and the opportunity for professional growth
- A variety of personal and professional development
- Immediate start for the right candidates

Responsibilities
Communication with applicant for service
- Providing information and supports for clients
- Contact with clients mainly by phone, email and at the office
- Work in a team - working with experienced colleagues
- Professional development - deepening knowledge
- Administrative services - reportingKontakty pro reakci:
Email: kariera[zavinac]nelsonmarkets.cz
Telefon: +420 778 881 731

Mzda od: 15,000 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště: Hvězdova 1716, 140 00 Praha
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 06.12.2018