Specialista klientského portfolia

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.


<p>Vypisujeme v&yacute;běrov&eacute; ř&iacute;zen&iacute; v kmenov&eacute; obchodn&iacute; s&iacute;ti Česk&eacute; poji&scaron;ťovny. Nab&iacute;z&iacute;me v&iacute;c než obvykl&yacute; standard. T&yacute;mov&aacute; pr&aacute;ce, rozvoj a vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute; zdarma jsou na&scaron;&iacute; nejvy&scaron;&scaron;&iacute; prioritou.<br /> Zajist&iacute;me V&aacute;m průběžn&eacute; vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute; a nadstandardn&iacute; př&iacute;jem. Žijte život, nepřež&iacute;vejte!</p> <p>Pro domluven&iacute; osobn&iacute; schůzky volejte na tel. 728 656 347 a pos&iacute;lejte svůj životopis na michal.mazar@ceskapojistovna.cz.</p> <p>Tě&scaron;&iacute;me se na osobn&iacute; setk&aacute;n&iacute;!</p> <p>Požadujeme:</p> <p>soutěživost, pracovitost a čestnost,<br /> reprezentativn&iacute; vystupov&aacute;n&iacute;,<br /> ochotu učit se nov&eacute; věci,<br /> proaktivnost,<br /> zku&scaron;enosti z oboru v&yacute;hodou,<br /> čist&yacute; TR,<br /> česk&yacute; jazyk slovem i p&iacute;smem,<br /> n&aacute;stup ihned nebo dohodou.</p> <p>Nab&iacute;z&iacute;me:</p> <p>vysokou podporu při adaptaci (nejen v zač&aacute;tc&iacute;ch),<br /> prostor pro seberealizaci,<br /> zaj&iacute;mav&yacute; fixn&iacute; př&iacute;jem + pohybliv&aacute; složka,<br /> syst&eacute;m průběžn&eacute;ho vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute;,<br /> ŽL/pracovn&iacute; smlouva,<br /> flexibiln&iacute; pracovn&iacute; doba.</p>

Hrubá měsíční mzda: 30 Kč
Typ úvazku: Živnostenský list
Minimální vzdělání: Středoškolské vzdělání s maturitou
Adresa pracoviště: Za Karlínským přístavem, Praha 8-Karlín, Česko
Vystavení nabídky: 15.04.2018