Praxe v pojišťovnictví a financích

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.


<p>Jste čerstv&yacute; absolvent nebo studujete a hled&aacute;te si pr&aacute;ci, kter&aacute; v&aacute;s bude bavit a každ&yacute; den na v&aacute;s bude čekat něco nov&eacute;ho? Pr&aacute;ci, kde se realizujete? U n&aacute;s se do pr&aacute;ce budete tě&scaron;it!<br /> &nbsp;<br /> Nastartujte va&scaron;i kari&eacute;ru s n&aacute;mi: připojte se k n&aacute;m hned po ukončen&iacute; studia nebo se připravujte na svou kari&eacute;ru profesion&aacute;la v jednom z na&scaron;ich programů pro absolventy a studenty.<br /> &nbsp;<br /> Do na&scaron;eho t&yacute;mu hled&aacute;me kolegy, kteř&iacute; chtěj&iacute; b&yacute;t v životě &uacute;spě&scaron;n&iacute;, finančně nez&aacute;visl&iacute; a chtěj&iacute; si splnit sv&eacute; sny. Jedn&aacute; se o flexibiln&iacute; pracovn&iacute; činnost v oblasti financ&iacute;, ve kter&eacute; je hlavn&iacute; prioritou pr&aacute;ce s klienty. Jsme největ&scaron;&iacute; poji&scaron;ťovnou na česk&eacute;m trhu s v&iacute;ce než 190letou bohatou tradic&iacute; poskytov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho i neživotn&iacute;ho poji&scaron;těn&iacute;. Kandid&aacute;ti na tuto pozici by kromě zdrav&eacute; ctiž&aacute;dosti měli uzn&aacute;vat z&aacute;kladn&iacute; hodnoty na&scaron;&iacute; společnosti, kter&yacute;mi jsou profesionalita, poctivost, důslednost, nadstandardn&iacute; př&iacute;stup ke klientům a proaktivn&iacute; př&iacute;stup k pr&aacute;ci. Va&scaron;&iacute; činnosti bude sezn&aacute;mit se s oborem poji&scaron;ťovnictv&iacute; a komplexn&iacute;ho poradenstv&iacute;. Požadovan&eacute; dovednosti a znalosti v&aacute;m dopln&iacute;me d&iacute;ky zaveden&eacute;mu vzděl&aacute;vac&iacute;mu syst&eacute;mu.<br /> &nbsp;<br /> V&aacute;ž&iacute;me si dobře odveden&eacute; pr&aacute;ce na&scaron;ich poradců, pr&aacute;vě proto sv&yacute;m zaměstnancům nab&iacute;z&iacute;me velmi atraktivn&iacute; finančn&iacute; ohodnocen&iacute;, m&aacute;me jedny z největ&scaron;&iacute;ch proviz&iacute; na trhu + fixn&iacute; č&aacute;st př&iacute;jmu.</p> <p>Zaujala v&aacute;s tato nab&iacute;dka? Za&scaron;lete n&aacute;m V&aacute;&scaron; životopis - ty nejzaj&iacute;mavěj&scaron;&iacute; z v&aacute;s pozveme na v&yacute;běrov&eacute; ř&iacute;zen&iacute;, kde v&aacute;m sděl&iacute;me podrobněj&scaron;&iacute; informace.</p>

Hrubá měsíční mzda: 30,000 Kč
Typ úvazku: Živnostenský list
Minimální vzdělání: Středoškolské vzdělání s maturitou
Adresa pracoviště: Za Karlínským přístavem 683/6, 186 00 Praha 8
Vystavení nabídky: 29.01.2018